Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 13:58

Bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Sáng 21/01, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc Hội – Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đại biểu tại điểm cầu Long An

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra trong ngày 23/5 tới đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đây còn là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tập trung gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ngoài ra, cần chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật bầu cử, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền và trách nhiệm của công dân,…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự; Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử;.../.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết