Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 20:40

Bến Lức: 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2019

Ngày 4/12, Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019, thông qua dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà Bến Lức đạt được trong năm 2019. Những kết quả của huyện đã góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, Bến Lức cần tiếp tục phát huy kết quả hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020, trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Bến Lức cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kiểm soát môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Bến Lức cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân cho biết, trong năm 2019, bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, Bến Lức đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân cho biết, trong năm 2019, bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, Bến Lức đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu không đạt là sản lượng mía do giảm diện tích).

Trong đó, nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất (GO) trên địa bàn năm 2019 ước đạt 98.721 tỉ đồng, đạt 100,7% kế hoạch và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I (nông, lâm nghiệp) tăng 2,04% (kế hoạch 2,9%), khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 19% (kế hoạch 19%), khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 19% (kế hoạch 19%). Cơ cấu giá trị sản xuất của 3 khu vực là 1,6% - 88,7% - 9,7%.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt những kết quả quan trọng, đến nay có 79% diện tích chanh trong chương trình được sản xuất theo công nghệ cao, đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã đạt bình quân 16,68/19 tiêu chí. Toàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, cuối năm 2019 phấn đấu có thêm 2 xã đạt 19 tiêu chí là Nhựt Chánh và Tân Bửu.

Trong 2019, kinh tế trên địa bàn Bến Lức tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất (GO) trên địa bàn ước đạt 98.721 tỉ đồng 

Các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI thực hiện đạt kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được chỉ đạo triển khai quyết liệt với 04 dự án trọng điểm và một số dự án kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả, góp phần chung trong hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.

Tại hội nghị, đại biểu cũng thống nhất biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2020. Một số tiêu chí chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế như: Tổng giá trị sản xuất (GO) đạt 117.517 tỉ đồng, tăng 19% so năm 2019; sản lượng lúa đạt 48.000 tấn/năm; sản lượng chanh 90.000 tấn/năm; thu ngân sách đạt 645 tỉ đồng.

Các chỉ tiêu xã hội cụ thể như: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 1,44%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 82%, trong đó tỷ lệ đào tạo nghề 62%; tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,92%; xây dựng xã Lương Bình đạt tiêu chí nông thôn mới./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết