Tiếng Việt | English

23/03/2017 - 21:20

Bến Lức: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 23/3, Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Bến Lức đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện ủy bổ sung đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chọn nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc “xây dựng các tuyến đường trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp” là một trong những nội dung cấp thiết cần tập trung thực hiện.

Trong tuyên truyền, tiếp tục duy trì mô hình truyền thanh trực tiếp kể chuyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ hàng tháng. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học duy trì tốt việc kể chuyện dưới cờ và tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác. MTTQ và các đoàn thể gắn tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng… Đến nay đã tổ chức được trên 300 cuộc với gần 7.000 lượt người tham gia.

Từ tháng 5/2016 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 21 lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho gần 2.000 học viên, trong đó gắn với nội dung giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm học 2016 - 2017, nhiều trường học trên địa bàn đã đăng ký mua bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo Dục, để nghiên cứu triển khai giảng dạy lồng ghép vào các tiết học phù hợp.

Bí thư Huyện ủy – Trần Hoàng Nhân chỉ đạo các cấp ủy Đảng cần phát huy tính chủ động trong việc triển khai học tập và xây dựng đăng ký cụ thể cho từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc học tập theo Bác. Cần đa dạng hình thức học tập và làm theo Bác ở các đảng bộ, chi bộ. Cần nghiên cứu các giải pháp sáng tạo để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào lực lượng công nhân lao động. Quan tâm phát hiện, xây dựng và biểu dương những mô hình, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết