Tiếng Việt | English

01/11/2019 - 13:40

Bến Lức: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/10, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân, Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Tươi đến dự.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Từ năm 2010 -  2019, huyện huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới là 928,640 tỉ đồng từ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác; tổng nguồn vốn huy động trong nhân dân là gần 230 tỉ đồng. 

Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2019 công nhận 2 xã (Nhựt Chánh, Tân Bửu) và đến năm 2020 công nhận xã Lương Bình; số tiêu chí bình quân là 16,64 tiêu chí/xã, tăng 2,1 lần so với năm 2010. 

Các công trình kết cấu hạ tầng như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư xây dựng. Hiện có 8 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Hộ nghèo giảm từ 5,29% năm 2010 còn 2,27% năm 2019. Hệ thống cung cấp điện, nước dần hoàn thiện. Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được quan tâm.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. An sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Tươi biểu dương những thành quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực chất. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh một cách chủ động và linh hoạt. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phần việc của hộ gia đình. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bảo đảm chương trình ngày càng phát triển toàn diện, bền vững hơn.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 44 tập thể và 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020./.

Việt Hằng – Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết