Tiếng Việt | English

21/11/2020 - 08:51

Bí thư Tỉnh uỷ Long An làm việc tại huyện Đức Hoà

Ngày 20/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 10 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; việc triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ - Nguyễn Văn Được làm việc tại huyện Đức Hoà

Dự cuộc làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

10 tháng qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa đã quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt được một số kết quả cơ bản.

Huyện tiếp tục duy trì phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt cuối năm là 6,73%. Trong đó, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) ước giảm 4,35%, khu vực II (công nghiệp, xây dựng) đạt mức tăng 7,52%, khu vực III (thương mại, lưu trú, ăn uống) ước giảm 3,46%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 1.043 tỉ đồng, đạt 106,07% so với dự toán tỉnh. Về đầu tư công, kết quả giải ngân đến nay đạt 62,8% so với kế hoạch. Đối với công tác kê biên bồi thường, đã chi trả tiền bồi thường 882 hộ, với diện tích thu hồi 96,71 ha với số tiền hơn 1.136 tỉ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Sau đại hội, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt, huyện tập trung triển khai thực hiện 14 chỉ tiêu, 4 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm. Đồng thời, thực hiện việc phân công sắp xếp cán bộ sau đại hội đúng theo đề án nhân sự.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham gia đoàn công tác đã phát biểu, làm rõ những kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ như công tác thu ngân sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, sửa chữa và xây dựng đường giao thông,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao về công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thời gian tới, ông mong muốn huyện cần phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết các đề án, kế hoạch, chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, ông đề nghị huyện và các sở, ngành liên quan cần chủ động phối hợp để giải quyết tốt các vướng mắc, khó khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh./.

Thảo Nguyên-Trọng Nhân

Chia sẻ bài viết