Tiếng Việt | English

16/05/2022 - 18:26

Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Long An về dự án Luật Đất đai sửa đổi  

Chiều 16/5, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) do Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân làm Trưởng đoàn làm việc tại Long An về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Đi cùng đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội - Đoàn Thị Thanh Mai và các thành viên thuộc Bộ TN&MT.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tiếp làm việc với đoàn. Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin tình hình triển khai Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin, Long An đạt được nhiều kết quả trong quá triển khai Luật Đất đai năm 2013: Công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu đến nay đạt được tỷ lệ 98,38% so với tổng diện tích cần cấp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đảm bảo đúng quy định, cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, được đa số người bị thu hồi đất đồng thuận. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn được công khai minh bạch, qua đó thu nghĩa vụ tài chính từ đất đai tăng theo từng năm và là nguồn lực quan trọng góp phần vào thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân, Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Qua báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi Luật Đất đai số 1477/BC-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Long An cho thấy địa phương đã tổng kết khá chi tiết và đầy đủ các nội dung theo Đề cương hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân đề nghị cho ý kiến về một số định hướng dự kiến sửa đổi Luật Đất đai

Bên cạnh những kết quả, theo báo cáo của tỉnh, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như nhận thức về pháp luật về đất đai của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế; còn có sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, thể hiện cả trong các phương án quy hoạch và trong thực tế thực hiện quy hoạch; việc thu hồi đất, bồi thường kéo dài gây thiệt hại lớn về kinh tế cho chu đầu tư hạ tầng; công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá, đấu thầu sử dụng đất, định giá đất còn khó khăn, vướng mắc,…

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào một số nội dung sau đây: Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai tại địa phương và các giải pháp cụ thể để khắc phục (đề xuất hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật; điều kiện tổ chức thực hiện: Tổ chức, bộ máy, nguồn vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị,….). Một số nội dung có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh như thu hồi đất;  đấu thầu quyền sử dụng đất; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chế độ sử dụng đất trồng lúa và điều kiện chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT mong muốn sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp quý báu để giúp cho Ban Chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Luật đất đai có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ông kiến nghị, về quy hoạch sử dụng đất, cần theo chiến lược chung để có sự điều chỉnh, hài hòa, phù hợp, đồng bộ với định hướng phát triển của các địa phương.  Vấn đề giao - thuê đất, cần rõ ràng, cụ thể các điều kiện, quy định về đấu thầu,... Công tác bồi thường cần tập trung vào quy định, làm rõ vào các trường hợp, đối tượng,... Tái định cư tập trung thực hiện theo phương “chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ”, đa dạng hóa nền tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân. Về tài chính, giá đất thống nhất cơ bản cho thuê trả tiền hàng năm nhưng có sự lựa chọn. Thời hạn giao đất cần điều chỉnh phù hợp theo từng dự án, phân loại cụ thể và thời hạn có thể ngắn hơn,.... Kiến nghị, cần phải có quy định chặt chẽ, ràng buộc điều kiện cụ thể để kiểm soát tình trạng đầu cơ, thổi giá đất, tránh tình trạng biến động đất đai. Giá đất cần làm rõ, đồng bộ chung trên cả nước để hiểu đúng khái niệm về giá thị trường, phương pháp định giá nên định lượng và có công thức tính thống nhất, cụ thể,.../.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết