Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 16:35

Bộ TN&MT: Lấy ý kiến 10 tỉnh, thành phía Nam về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi  

Ngày 17/5, tại Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo với 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thứ trưởng Bộ TN&MT-Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Nguyễn Minh Lâm đồng chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm đồng chủ trì hội thảo

Cùng dự có đại diện cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo UBND, Sở TN&MT và các Sở ngành liên quan của 10 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM,  Bà Rịa - Vũng tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bến Tre.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân, Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Quốc hội đã đưa Dự án Luật Đất đai sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Dự thảo Luật Đất đai đã được Bộ TN&MT gửi lấy ý kiến các địa phương. Đến nay, Bộ TN&MT đã nhận được ý kiến góp ý của các tỉnh, thành. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng đề nghị, hội thảo cần tập trung tham luận và thảo luận các vấn đề về thu hồi đất, nhất là thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để khai thác nguồn lực đất đai; thu hồi đất do vi phạm và thu hồi đất do bị chấm dứt theo quy định của pháp luật. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thu hồi đất, chuyển dịch đất đai để phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ. Cần làm rõ hơn về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng và việc cải cách thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức thực hiện;... 

Đồng thời, tập trung thảo luận về chế độ quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; đất khu kinh tế; đất để phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn; đất thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh; sử dụng đất có mặt nước ven biển, vấn đề lấn biển. Những khó khăn bất cập sau thanh tra, kiểm tra và giải pháp. Và đi sâu vào các nội dung mang tính đặc thù của từng địa phương như đất tôn giáo, tín ngưỡng, chế độ sử dụng một số loại đất, vấn đề tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, hạn mức sử dụng đất;…

Tại hội thảo, đại biểu 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT xây dựng; đồng thời tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về các nội dung như quy hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường; chế độ sử dụng đất nông nghiệp;... 

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, vẫn còn có một số quy định của Luật Đất đai mâu thuẫn, chưa thống nhất với các luật khác, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu đề nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung để có sự liên kết, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương trong triển khai, thực hiện.

Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu đóng góp vào Dự thảo Luật và Dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo, Tổ Biên tập sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện các Dự thảo Luật, đồng thời, trên cơ sở tài liệu hôm nay, đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, gửi văn bản để tiếp tục hoàn thiện, nhất là Dự thảo Nghị định, qua đó, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc ở địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết