Tiếng Việt | English

13/01/2022 - 14:16

Cán bộ dân vận phải có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa

Sáng 13/01, Ban Dân vận Trung ương tố chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ chủ trì hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch thiết thực.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân vận dân tộc, tôn giáo được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện.

Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi thực hiện chưa thường xuyên. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn hình thức, không phát huy được hiệu quả.

Mặt khác, việc đôn đốc, chỉ đạo xây dựng các mô hình Dân vận khéo ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nhất là trong các cơ quan nhà nước, các hội quần chúng. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh, chỉ đạo công tác vận động đồng bào tôn giáo. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở có nơi còn hạn chế,...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê; đồng thời phải có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa, bám sát thực tiễn, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết