Tiếng Việt | English

18/05/2020 - 12:20

Cần Đước: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng mệnh lệnh của trái tim, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đó là cách mà huyện Cần Đước, tỉnh Long An đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020.

Mô hình Chăm sóc trẻ khuyết tật của đoàn viên, thanh niên và nhà chùa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Cần Đước kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm cho cán bộ chủ chốt của huyện và xã, thị trấn. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức học tập chuyên đề hàng năm và nghiêm túc xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Song song với việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia giải Búa liềm Vàng; cuộc thi sáng tác và quảng bá văn học nghệ thuật về học tập và làm theo Bác; đưa các nội dung của việc học tập vào giảng dạy ở các trường học...

“Việc đẩy mạnh học tập và triển khai, thực hiện các chuyên đề đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ đảng viên, tạo được những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe dân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhũng nhiễu tiêu cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”… Từ đó, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước”- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Đước - Lê Phước Sử, khẳng định.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Nhiều mô hình cụ thể được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nhân rộng như mô hình Sổ tay đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 07 của BTV Huyện ủy; xây dựng bảng Bích chương tuyên truyền các quy định về nêu gương trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; mô hình trực tiếp truyền thanh kể mẫu chuyện về Bác trong buổi chào cờ đầu tháng tại Công viên văn hóa huyện đã tạo sự lan tỏa lớn cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đối với cơ sở, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị như Đảng ủy Công an huyện duy trì thực hiện mô hình “Nữ tiếp viên giỏi, xử lý công việc nhanh”, mô hình 3 đúng “Giải quyết đúng hẹn, thực hiện đúng quy trình, xử lý đúng quy định”; Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện về “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”, Đảng ủy thị trấn với mô hình “Cột cờ, ảnh Bác”...

Bên cạnh những tập thể, huyện còn có nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống như ông Lê Long Sơn (xã Tân Chánh) tạo điều kiện cho thanh niên thất nghiệp lầm lỡ hòa nhập cộng đồng, có việc làm thu nhập ổn định; ông Nguyễn Trọng Hoàng - giáo viên Trường THPT Rạch Kiến có nhiều sáng tạo trong dạy và học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen...

Ông Nguyễn Thành Danh (xã Tân Lân) - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh 5 năm liền, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, bày tỏ: “Bản thân tôi học Bác ở sự cần cù trong lao động, sáng tạo trong sản xuất. Là nông dân học hành chưa đến nơi, đến chốn nhưng không vì thế mà không phấn đấu, mình phải nỗ lực học hỏi, sáng tạo nhiều hơn trong lao động để vừa có thể phát triển kinh tế gia đình, vừa giúp nhiều người lao động có việc làm, ổn định cuộc sống”.

Chỉ tính riêng trong 4 năm qua (từ năm 2016 đến nay), huyện Cần Đước đã biểu dương và khen thưởng 43 tập thể, 91 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình trên các lĩnh vực đã chứng tỏ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cần Đước đã thực sự lan tỏa sâu, rộng và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết