Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 14:40

Long An

Cần Giuộc: Cải cách hành chính từng bước nâng cao

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiếp tục triển khai công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động quản lý nhà nước.

UBND huyện đã chỉ đạo cập nhật, thực hiện 91 TTHC áp dụng tại cấp huyện trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hành chính tư pháp, khiếu nại-tố cáo, xây dựng, thương mại, xuất bản, in, phát hành. Hướng dẫn cấp xã cập nhật thực hiện 42 TTHC tại cấp xã do UBND tỉnh công bố ban hành.

Để việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định áp dụng tại cấp huyện, qua rà soát hiện có 137 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại cấp huyện và 20 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trên các lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, hành chính tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm,...

Đến nay, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính từng bước được đảm bảo thực hiện, giảm hồ sơ trễ hẹn, giảm phiền hà cho người dân trong việc đi lại, mức độ hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 87.968 hồ sơ các loại, giải quyết 86.630 hồ sơ, đạt 98%. Trong đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận 26.257 hồ sơ và giải quyết 25.115 hồ sơ, đạt 97%; cấp xã tiếp nhận 61.525 hồ sơ, đạt 99%.

Để từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát khắc phục những hạn chế; đẩy mạnh khai thác ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phần mềm một cửa, một cửa liên thông, nâng cao tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh vào hoạt động hành chính,.../.

Kim Hoàng

Chia sẻ bài viết