Tiếng Việt | English

22/09/2016 - 15:01

Cần Giuộc thu ngân sách đạt 116%

Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng thu ngân sách của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là 169 tỉ đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao, bằng 114% so với cùng kỳ.

Cải cách hành chính về thủ tục thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

Trong đó, lĩnh vực thuế ngoài quốc doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ là lĩnh vực thu chủ lực của huyện. Ngoài ra, tổng chi ngân sách 262 tỉ đồng, đạt 73% và bằng 107% so cùng kỳ, trong đó chi xây dựng cơ bản 47 tỉ đồng, chi thường xuyên 215 tỉ đồng.

Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2016, Chi Cục thuế, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung khai thác tốt các nguồn thu, nhất là lĩnh vực thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp và nợ thuế doanh nghiệp đến hạn. Tăng cường kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ đọng, đẩy nhanh thanh lý tài sản, các thửa đất công đã có chủ trương thanh lý để tạo nguồn đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra việc thu - chi ngân sách bảo đảm đúng theo dự toán được duyệt, quản lý ngân sách của các xã, thị trấn…/.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết