Tiếng Việt | English

04/05/2017 - 16:11

Cần linh hoạt trong quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Ngày 04/5, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị về việc góp ý nội dung dự thảo quyết định quy định nội dung, mức chi, thẩm quyền duyệt chi và hồ sơ thanh, quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng chủ trì hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần linh hoạt trong quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Căn cứ theo Nghị định 45/2006/NĐ –CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; theo dự thảo, mức chi hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm tối đa không quá 500 triệu đồng/công trình; hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ tối đa không quá 100 triệu đồng/công trình; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 50 triệu đồng/căn; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa 30 triệu đồng/ căn; chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (tập huấn nghiệp vụ, văn phòng phẩm, tài liệu,..) không được vượt quá 5% tổng số vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hằng năm,..

Về thẩm quyền duyệt chi, Trưởng ban duyệt chi chứng từ có giá trị trên 2 triệu đồng/trường hợp; Phó Trưởng ban duyệt chi chứng từ có giá trị từ 2 triệu đồng/ trường hợp trở xuống. Về hồ sơ thanh toán gồm có đơn đề nghị do bản thân người có công hoặc thân nhân trình bày và có giấy xác nhận của chính quyền địa phương,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo đề ra. Bên cạnh đó, ông yêu cầu trong quá trình thực hiện quyết định quy định nội dung, mức chi, thẩm quyền duyệt chi và hồ sơ thanh quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, các ngành, nhất là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần linh hoạt trong quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa ở địa phương./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết