Tiếng Việt | English

12/10/2015 - 13:50

Chủ tịch nước gặp mặt 102 đại biểu “Dân vận khéo” toàn quân

Chủ tịch nước gặp mặt 102 tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" toàn quân nhân dịp về thủ đô dự Lễ tuyên dương “Dân vận khéo” toàn quân.

Chiều tối 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình Phong trào thi đua "Dân vận khéo" toàn quân giai đoạn 2010-2015 nhân dịp về Thủ đô Hà Nội dự Lễ tuyên dương "Dân vận khéo" toàn quân 2015.

102 đại biểu dự buổi gặp mặt là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" toàn quân, đại diện cho hơn 4.223 tập thể được tôn vinh "Đơn vị dân vận tốt" và hơn 8000 tập thể, cá nhân trong toàn quân được tôn vinh trong phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Chủ tịch nước hỏi thăm, trao đổi với các đại biểu "dân vận khéo" toàn quân.

5 năm qua, thông qua các hoạt động cụ thể với nhiều mô hình tiêu biểu như "Gắn kết hộ"; "Bò giống cho người nghèo nơi biên giới" ;"Mái ấm cho đồng bào biên giới, hải đảo", "Hũ gạo gắn kết", "1000 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách vùng căn cứ kháng chiến… phong trào dân vận khéo đã phát triển sâu rộng đồng bộ cả bề rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các tổ chức chính trị, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đồng thời tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược trọng điểm đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" toàn quân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định những kết quả mà phong trào "Dân vận khéo" toàn quân đạt được thời gian quan đã thể hiện cao tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn, tạo được thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác dân vận trong Quân đội nhân dân là một bộ phận công tác dân vận của Đảng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Chủ tịch nước cho rằng, những năm tới tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh những thuận lợi, thời cơ cũng đan xen nhiều thách thức.

Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong Quân đội là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn quân, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Đánh giá cao việc tôn vinh các tập thể, cá nhân trong phong trào "Dân vận khéo", Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, đơn vị cần rút ra những bài học kinh nghiệm, quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ dân vận, chủ động lồng ghép nhiều phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua của các tổ chức chính trị xã hội địa phương phát động.

Đặc biệt phát huy mạnh mẽ vai trò của các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" của toàn quân, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Hoàng Dũng/VOV
 

Chia sẻ bài viết