Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 13:01

Chung sức, chung lòng đưa Long An phát triển lên tầm cao mới (*)  

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X do Bí thư Tỉnh ủy khóa X - Phạm Văn Rạnh trình bày

- Kính thưa đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương;

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy khóa IX;

- Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Sau 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội; trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đại hội đánh giá cao những thành tựu của nhiệm kỳ qua và khẳng định, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội IX, chúng ta đã đạt những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong quá trình lãnh đạo. Trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, Đại hội đã thảo luận và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đạt yêu cầu về cơ cấu, bảo đảm được tính kế thừa, liên tục trong quá trình chuyển tiếp cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí;

Kết quả của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là kết quả quá trình chuẩn bị công phu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, của các ngành, các cấp và là sự tổng hợp thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh. Đạt kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hỗ trợ tích cực của các ban đảng, các bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, tôi chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua cũng như trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng, góp phần cho sự thành công của Đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí, Đại hội xin tiếp thu đầy đủ, Ban Chấp hành khóa X sẽ nghiên cứu, vận dụng đưa vào quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu thị sự tôn vinh các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội bày tỏ niềm hân hoan chào đón các đồng chí trong Tỉnh ủy khóa IX đã chuyển công tác và nghỉ chính sách. Sự có mặt của các đồng chí đã mang lại sự trang trọng và ý nghĩa sâu sắc cho Đại hội.

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến trong nhiệm kỳ qua của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tỉnh ủy khóa IX không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Tình cảm, trí tuệ và những thành quả của các đồng chí sẽ được cấp ủy khóa mới trân trọng, kế thừa.

Đại hội chân thành cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đoàn thể nhân dân và các giai tầng xã hội trong tỉnh. Đại hội ghi nhận công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân Long An vì sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua và nhất định sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban phục vụ Đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh, đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Đại hội, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trực tiếp theo dõi, kịp thời đưa tin tuyên truyền, cổ vũ cho Đại hội.

Kính thưa Đại hội;

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X có ý nghĩa quan trọng, mở đầu thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt sâu, kỹ nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời qúa trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết với tinh thần năng động, sáng tạo cao nhất.

Kính thưa Đại hội;

Kính thưa đồng chí, đồng bào,

Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Long An; chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về chặng đường đã qua, hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, tôi xin gửi đến các đại biểu tham dự Đại hội, tất cả đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh lời chúc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển sẽ tạo cho chúng ta sức mạnh, sự thống nhất trong hành động và làm cho trí tuệ chúng ta năng động, sáng tạo hơn. Với niềm phấn khởi từ sự thành công của Đại hội cùng ý chí chung sức, chung lòng; nhất định Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục lập nên những thành tích vượt bậc để đưa Long An phát triển bền vững lên một tầm cao mới. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 * Phóng viên Báo Long An online cuộc phỏng vấn nhanh Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh 

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt
Chia sẻ bài viết