Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 12:24

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Sáng nay, 16-10-2015, sau 4 ngày làm việc nghiêm túc với tư tưởng chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính cùng nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Long An qua các thời kỳ, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 54  ủy viên  (khuyết 2 ủy viên sẽ kiện toàn sau). Tại phiên họp thứ nhất, Tỉnh ủy khóa X bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Hữu Lâm và đồng chí Trần Văn Cần giữ chức vụ Phó Bí thư.


Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tỉnh ủy khóa X bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Thanh Nghiêm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng tiến hành bầu 16 đại biểu chính thức cùng 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; thông qua kết quả lấy ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đến cuối năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020:

Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy

Trần Văn Cần – Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy

Nguyễn Thanh Cang

- Ủy viên Ban Thường vụ

Lê Tấn Dũng

- Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Văn Được

- Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Thanh Hải

- Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

- Ủy viên Ban Thường vụ

Đinh Ngọc Lâm

- Ủy viên Ban Thường vụ

Trần Kim Lân

- Ủy viên Ban Thường vụ

Lê Thanh Nghiêm

- Ủy viên Ban Thường vụ

Lê Văn Phương

- Ủy viên Ban Thường vụ

Phan Chí Thanh

- Ủy viên Ban Thường vụ

Trần Văn Trai

- Ủy viên Ban Thường vụ

 

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

* Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X do Bí thư Tỉnh ủy khóa X - Phạm Văn Rạnh trình bày

* Phóng viên Báo Long An online cuộc phỏng vấn nhanh Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh 

PV Hữu Bằng- Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết