Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 20:59

Công bố kế hoạch lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015.

Chiều tối 15/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ công bố.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ công bố

Lấy ý kiến thông qua góp ý trực tiếp hoặc văn bản

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đảm bảo thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tổ chức với hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bao gồm toàn bộ Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề như: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn...

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù hợp khác.

Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Tư pháp về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trước ngày 23/9/2015.

Lễ công bố tổ chức vào chiều tối 15/7

Tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến nhân dân

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là lần sửa đổi lớn với mục đích phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện mới; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng…

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc đặt phạm vi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước tham gia ý kiến, không thể bỏ qua ý kiến của kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài bởi có tới 4 triệu kiều bào đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có không ít những nhà khoa học, vì vậy, lấy càng nhiều ý kiến càng tốt.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc lấy ý kiến phải đảm bảo khoa học, chất lượng, tiến độ, chất lượng hiệu quả, tiết kiệm; Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp, triển khai thực hiện tốt trong đợt tổ chức lấy ý kiến nhân dân lần này. Trong đó, các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các địa phương, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có kế hoạch triển khai lấy ý kiến trong hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chuyên môn như Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong lần lấy ý kiến nhân dân này.

Các cơ quan thông tấn báo chí cần dành thời lượng thích hợp để truyền tải một cách đa dạng, phong phú, giúp người dân có được đầy đủ thông tin, đặc biệt là những điểm mới, mang tính tiến bộ trong lần sửa đổi này…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp phải tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII…/.

Kim Anh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết