Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 23:21

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Ngày 21/01, Công đoàn các Khu công nghiệp (CĐCKCN) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐCKCN năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2022. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí dự.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐCKCN năm 2021

Năm 2021, CĐCKCN tỉnh lãnh đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. CĐCKCN và CĐCS trực thuộc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết CĐ các cấp và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến CNLĐ bằng nhiều hình thức, trong đó  tổ chức được 1.354 cuộc với 128.358 lượt đoàn viên (ĐV), CNLĐ tham gia.

Chủ tịch CĐCKCN tỉnh – Bùi Thị Ngọc Trang tặng quà cho công nhân, lao động

Trong năm qua, CĐCKCN tỉnh cùng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tiến hành kiểm tra thẩm định công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án sản xuất “3 tại chỗ” đối với 816 doanh nghiệp với 63.993 lao động; hướng dẫn và hỗ trợ 100% doanh nghiệp có CĐCS thực hiện hồ sơ hưởng Nghị quyết 68 của Chính phủ cho người lao động (NLĐ); đồng thời kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Sở Lao động –Thương binh và Xã hội kịp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

CĐCKCN soạn thảo bộ hồ sơ và hướng dẫn 586 CĐCS thực hiện chế độ theo NQ 68 của Chính phủ cho CNLĐ bị nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động; hướng dẫn CĐCS tham mưu doanh nghiệp chi trả 14 ngày lương nghỉ việc đầu tiên cho CNLĐ; hướng dẫn CĐCS tham mưu cho chủ doanh thực hiện hồ sơ hưởng chế độ cho CNLĐ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 586 CĐCS.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng cờ thi đua vững mạnh xuất sắc cho Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh

Ngoài ra, CĐCKCN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi hỗ trợ kịp thời các trường hợp F0, F1,F2, tử vong do Covid-19 với 6.434 trường hợp tổng số tiền hơn 9,8 tỉ đồng; hỗ trợ bữa ăn cho 17.292 ĐV, NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” với tổng số tiền gần 17,3 tỉ đồng;…

CĐCKCN tỉnh vận động CNLĐ tham gia đóng góp quỹ Tấm lòng vàng CĐ Long An với số tiền gần 258 triệu đồng đồng; vận động chủ doanh nghiệp và ĐV, CNLĐ ủng hộ quỹ phòng chống Covid -19 hơn 60 tỉ đồng;…

Chủ tịch CĐCKCN tỉnh – Bùi Thị Ngọc Trang cho biết: “Năm 2022, với chủ đề "Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam", tập thể CĐCKCN tỉnh tiếp tục kiên trì, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là triển khai thực hiện kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết