Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 20:14

Công đoàn viên chức tỉnh đạt 5/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III

Ngày 11/7, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 7 chỉ tiêu. Đến nay, CĐVC tỉnh đạt 5/7 chỉ tiêu đề ra. CĐVC tỉnh hiện có 4.547 đoàn viên/ 4.612 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC, NLĐ), có 2.502 đảng viên và 64 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Qua nửa nhiệm kỳ, các CĐCS kết nạp mới 243 đoàn viên. Tỷ lệ đoàn viên tại cơ sở đạt 98% tổng số CB,CC,VC,NLĐ.

Công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho CĐV, NLĐ được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. CĐVC tỉnh bàn giao 4 Mái ấm công đoàn; hỗ trợ đột xuất 10 trường hợp khó khăn đặc biệt từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng. Các cấp công đoàn vận động đóng góp các quỹ xã hội với số tiền 994 triệu đồng.

Các CĐCS hỗ trợ CĐV, NLĐ vay vốn ngân hàng, Quỹ CEP,...với số tiền 3,8 tỉ đồng; duy trì tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 483 triệu đồng. Một số CĐCS duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi, số tiền 980 triệu đồng.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được CB,CC,VC nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả thi đua hàng năm có trên 95% CB,CC,VC NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tuy nhiên, công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân còn hạn chế; việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại một số đơn vị chưa bảo đảm thời gian quy định; một số cán bộ công đoàn chưa sâu sát cơ sở, chưa lắng nghe ý kiến đoàn viên để kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời;…

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người CB,CC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, mẫu mực”

Về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thể hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất cho đoàn viên, NLĐ. Nội dung hoạt động công đoàn có tính thực tiễn, sức thuyết phục cao. Các CĐCS, cụm thi đua tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao,…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí biểu dương những nỗ lực của CĐVC tỉnh trong thực hiện phong trào CB,CC,VC và hoạt động công đoàn. Ông đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tập trung đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;…

Dịp này, CĐVC tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người CB,CC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, mẫu mực”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết