Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 16:39

Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020: Tiến hành phiên trù bị

Chiều nay 15-7, Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã diễn ra phiên trù bị với sự tham dự của 98 đại biểu chính thức.


Đại tá Nguyễn Văn Quan – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An thông qua chương trình của phiên trù bị


Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của phiên trù bị

Đại hội đã báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở; thông qua quy chế Đại hội và chương trình làm việc phiên chính thức; bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương ở Đại hội cấp cơ sở, báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Long An và của Đảng ủy BĐBP ở các đoàn đại biểu.


Đoàn chủ tịch


Đoàn thư ký


Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội đã phân chia tổ đại biểu, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, phổ biến các nội dung có liên quan đến đại hội và hướng dẫn thảo luận tại tổ. Đồng thời tiến hành họp Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu để phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ đại biểu để nghiên cứu các văn kiện và phát biểu ý kiến.


Các đại biểu nghiên cứu văn kiện

Ngày 16 và 17-7-2015, Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra phiên chính thức với nhiều nội dung làm việc quan trọng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết