Tiếng Việt | English

26/01/2022 - 11:14

Dân chủ cơ sở và phong trào thi đua 'Dân vận khéo': Tiếp tục được tăng cường, phát huy hiệu quả

Năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã phát huy hiệu quả tích cực.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021

Chủ động thực hiện

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành nghị quyết (NQ) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gắn với tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK với nhiệm vụ trọng tâm của năm là “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, NQ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tích cực phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri, phát huy dân chủ trong quá trình lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người có đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, cử tri tích cực tham gia bầu cử đạt 99,83%.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phương thức gần dân, sát dân; tập trung phối hợp các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên, hội viên và mạnh thường quân tích cực hưởng ứng, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được ổn định cuộc sống.

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK tỉnh - Trương Văn Nọ, nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là “Năm đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”, Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh tập trung cụ thể hóa các nội dung của Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW vào các chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC của năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, đề ra quy chế hoạt động, phân công thành viên; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát huy hiệu quả

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt việc công khai các nội dung theo quy định của pháp lệnh qua các hình thức niêm yết công khai, thông tin trên hệ thống loa đài phát thanh, trạm truyền thanh,... để dân biết, dân bàn và quyết định, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Công tác dân vận của chính quyền được UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chú trọng các nội dung niêm yết công khai như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, các công trình phúc lợi, dự án đầu tư tại địa bàn, chính sách ưu đãi dành cho người nghèo, các chủ trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng,... Tổ chức họp thông tin các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân để người dân hưởng ứng tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua DVK giai đoạn 2016-2020, có 60 mô hình DVK được Ban Chỉ đạo tỉnh giới thiệu nhân rộng (khối huyện, thị xã, thành phố có 49 mô hình; khối cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh có 11 mô hình). Thời gian qua, cấp huyện và cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện 648 mô hình; đồng thời, xây dựng nhiều mô hình mới thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch như hỗ trợ đưa F0 đi điều trị bệnh; Tình nguyện viên hỗ trợ tiêm vắc-xin; Đoàn viên, hội viên tham gia trực chốt; Chuyến xe nghĩa tình; San sẻ yêu thương giữ vững “vùng xanh” đẩy lùi Covid,...

Các địa phương vận động nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Các địa phương vận động nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK tỉnh - Trương Văn Nọ cho biết, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã đề ra, cần sự nỗ lực, phấn đấu cao, quyết tâm lớn, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Vì vậy, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua DVK, huy động sự tham gia của nhân dân vào tất cả hoạt động của địa phương. Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Với phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, tin rằng, năm 2022, việc thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK sẽ đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết