Tiếng Việt | English

27/03/2023 - 09:33

Đẩy mạnh công tác phòng, chống 'tham nhũng vặt'

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch (KH) số 82-KH/TU, ngày 24/12/2018 về phòng, chống “tham nhũng vặt” (TNV) trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là KH số 82).

Tăng cường kiểm tra, giám sát

4 năm qua, huyện Bến Lức thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện KH số 82. Toàn huyện tổ chức 635 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, lãng phí với trên 26.290 lượt người dự. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hạn chế cũng được tăng cường. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra chuyên đề, đột xuất và giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức Đảng và 8 đảng viên (ĐV). Qua kiểm tra, giám sát có phát hiện sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh.

Cùng với đó, HĐND huyện giám sát 137 cuộc đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các vấn đề mang tính chất nhạy cảm, nổi cộm được người dân quan tâm. Công tác cán bộ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm điều động, luân chuyển cho phù hợp.

Niêm yết công khai, minh bạch giúp người dân nắm vững trình tự giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần ngăn chặn “tham nhũng vặt” và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên

Tại TP.Tân An, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định được tầm quan trọng trong thực hiện KH số 82, từ đó chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với phòng, chống “TNV” được nâng lên; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “TNV”. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện trên tất cả nội dung như cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, thành phố khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn; công khai số điện thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng để tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư, DN và người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 1 cuộc đối với 3 tổ chức Đảng và 2 ĐV là người đứng đầu; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát 1 cuộc đối với 4 tổ chức Đảng và 4 ĐV; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác. Theo đó, chuyển đổi 58 công chức, viên chức; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 54 cán bộ, công chức. Tổng số cán bộ, công chức đã kê khai tài sản là 1.117 người, đạt 100%. Trong công tác PCTN nói chung và phòng, chống “TNV” nói riêng, TP.Tân An phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 4 năm qua, TP.Tân An chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, “TNV” phải xử lý theo quy định.

Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện KH số 82, Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân về PCTN; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo về phòng, chống “TNV”; tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; theo dõi, nắm bắt dư luận trong cán bộ, ĐV và nhân dân, chủ động phát hiện sớm những vấn đề còn thiếu sót; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân và DN.

Phát huy vai trò, sự gương mẫu của người đứng đầu

Cùng với các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tăng cường chỉ đạo và thực hiện hiệu quả KH số 82.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phan Văn Cường, đơn vị kịp thời triển khai các chỉ đạo, chủ trương, nghị quyết của Đảng và văn bản pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với các hình thức: In thành sổ hướng dẫn TTHC đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đăng tải trên website. Hiện Sở áp dụng 117 bộ TTHC công trên lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; trong đó, có 54 bộ thủ tục được áp dụng mức độ 3 và 50 bộ thủ tục thủ tục được áp dụng mức độ 4.

Thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính góp phần ngăn chặn “tham nhũng vặt” (Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục tại trung tâm hành chính công cấp huyện)

Đồng thời, Sở thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN về công khai, minh bạch trong hoạt động, công khai bảng lương hàng tháng; có kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn; duy trì hộp thư góp ý để tiếp nhận những phản ánh của người dân và tổ chức. Song song đó, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở lãnh đạo ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan hàng năm triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản.

“Từ việc triển khai, thực hiện đồng bộ đã tạo ý thức chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong sử dụng kinh phí nhà nước, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện thoại, các thiết bị sử dụng điện, mua sắm trang thiết bị, cắt giảm những khoản chi tiêu chưa thật cần thiết hoặc kém hiệu quả” - ông Phan Văn Cường đánh giá.

Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh hiện có 85 TCCSĐ trực thuộc (gồm 47 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở) với trên 5.400 ĐV. Theo Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh - Phạm Huy Sơn, các cấp ủy TCCSĐ trong Khối đã phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN xây dựng và ban hành gần 100 văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN và “TNV”; tiến hành gần 80 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên các đơn vị trực thuộc về công tác quản lý tài chính, hàng hóa, tài sản, công nợ của DN và lồng ghép trong chương trình, KH kiểm tra, giám sát hàng năm”.

Qua 4 năm thực hiện KH số 82, các cấp ủy Đảng phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN duy trì quán triệt, thực hiện Luật PCTN và quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh đến 100% cán bộ, ĐV qua các cuộc họp lệ kỳ, họp cơ quan. Các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV và người đứng đầu trong công tác PCTN; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai, thực hiện 5 mô hình học tập và xây dựng KH tu dưỡng, rèn luyện cá nhân hàng năm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh gắn với xây dựng đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và chống tham ô, lãng phí.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CQ&DN lãnh, chỉ đạo cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc thực hiện tốt phối hợp, lãnh đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, ĐV đúng quy định; công khai, dân chủ, bảo đảm việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định; kịp thời có ý kiến về việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ ở các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị, DN đúng thẩm quyền. Hàng năm, có 706 cán bộ, ĐV thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Từ những cách làm hay giúp cán bộ, ĐV và người lao động biết được quyền, nghĩa vụ, nắm vững trình tự giải quyết các TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, “TNV” và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, ĐV./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết