Tiếng Việt | English

Cần Đước khởi công dự án đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy.