Tiếng Việt | English

08/01/2016 - 15:06

Đoàn viên, thanh niên đi đầu trong nhiều phong trào, công tác

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Long An trao 6 cờ thi đua đơn vị vững mạnh xuất sắc cho các tập thể và 9 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

 
Các tập thể được nhận cờ thi đua đơn vị vững mạnh xuất sắc

Năm qua, với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh có chuyển biến tích cực. Trình độ nhận thức về chính trị của đoàn viên ngày càng được nâng cao, các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các công trình, phần việc thanh niên,…Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về truyền thống dân tộc, biển, đảo, biên giới,…

Với hoạt động phong trào, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chú trọng việc thực hiện đơn giản hóa khâu tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn; tích cực nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo, hội thi tay nghề giỏi;… Tích cực tham gia hội nhập, giao lưu quốc tế; xung kích bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đời sống văn hóa; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các cá nhân được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của ĐVTN ngày càng được chú trọng. Đời sống tinh thần của ĐVTN luôn được các cơ sở Đoàn quan tâm qua các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ,…

Năm 2016, Đoàn khối sẽ định hướng hoạt động của cơ sở kịp thời, tập trung theo cụm để hoạt động đạt hiệu quả cao, có biện pháp theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ sở. Đổi mới phương pháp làm việc của Ban Chấp hành, phân công cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách trên cơ sở thống nhất ý kiến của tập thể,…

Dịp này, Đoàn khối trao 6 cờ thi đua đơn vị vững mạnh xuất sắc cho các tập thể và 9 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015./.

Phong Nhã-Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết