Tiếng Việt | English

27/01/2023 - 11:28

Đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân

Với phương châm “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh nhạy”, năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục tạo sự đột phá, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều khẳng định năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục tạo sự đột phá, nâng chất, nâng tầm hoạt động

Nhiều dấu ấn đổi mới

Thông tin từ HĐND tỉnh Long An, năm 2022, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, có sự kết hợp chung giữa đại biểu (ĐB) HĐND tỉnh và ĐB HĐND cấp huyện, kể cả cấp xã nơi có điều kiện. Ngoài ra, đối với các địa phương có 2 đơn vị ứng cử trở lên như huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Tổ ĐB HĐND tỉnh bố trí xen kẽ hoặc hoán đổi luân phiên địa bàn tiếp xúc cử tri giữa các đơn vị ứng cử của các ĐB HĐND tỉnh, bảo đảm các ĐB có điều kiện tiếp xúc cử tri trên địa bàn toàn huyện trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh phân công các tổ ĐB HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tham vấn ý kiến người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo số liệu thống kê, năm 2022, ĐB HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại 253 điểm/cuộc, với 13.626 cử tri tham dự và 279 ý kiến, kiến nghị. Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, có 61/279 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm 21,86%; 100/279 ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, ghi nhận và đang triển khai, thực hiện, chiếm 35,84%; 118/279 ý kiến, kiến nghị mang tính chất thông tin, giải trình để cử tri nắm, đồng thuận. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động tiếp công dân, được bảo đảm thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế. Năm 2022, có 49 lượt công dân trực tiếp đến cơ quan HĐND tỉnh gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân trực tiếp 8 trường hợp, tiếp nhận, xử lý 283/283 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến. Nội dung chủ yếu tập trung trên lĩnh vực tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ, liên quan đến việc thu hồi đất, việc điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng; việc tổ chức thi hành án dân sự. Qua đó, đã chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết 112 đơn, hướng dẫn, trả lời 73 đơn, lưu theo dõi 40 đơn, chuyển các Ban HĐND tỉnh xử lý 58 đơn.

Đặc biệt, năm 2022 là năm đánh dấu nhiều dấu ấn đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, các cụm tổ ĐB HĐND tỉnh phối hợp chính quyền địa phương nơi ứng cử trước kỳ họp để thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp phong phú, sôi nổi, sát thực tiễn. Hoạt động tham vấn ý kiến chuyên gia để đóng góp các nội dung quan trọng của kỳ họp được chú trọng thực hiện qua việc lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới theo hướng kỳ họp không giấy qua việc sử dụng hệ thống e-Cabinet để truy cập tài liệu và biểu quyết điện tử. Riêng trong năm 2022, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, HĐND tỉnh hoàn thành 4 kỳ họp, ban hành 122 nghị quyết quan trọng về KT-XH, tài chính - ngân sách, đầu tư công, nông nghiệp, tài nguyên, đất đai, quy hoạch, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, nội vụ, pháp chế, quyết định các vấn đề định hướng hoạt động HĐND và công tác nhân sự.

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh, ban hành biên bản, nghị quyết, báo cáo, tờ trình, phối hợp chặt chẽ UBND tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Các hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm bao gồm hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề và thực hiện chất vấn, giải trình, đối thoại.

Tập trung các giải pháp nâng chất lượng hoạt động HĐND

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục điều hành, phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là Đề án đổi mới, Chương trình toàn khóa và Quy chế làm việc, với phương châm hoạt động xuyên suốt của nhiệm kỳ là “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh nhạy”. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ thể hiện vai trò chủ động, đồng hành và dẫn dắt các công việc chung của tỉnh, nhất là việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách của địa phương thuộc thẩm quyền.

Năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục tạo sự đột phá, nâng chất, nâng tầm hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các Ban của HĐND tỉnh và các ĐB HĐND tỉnh sẽ chủ động nghiên cứu các chính sách, pháp luật, mô hình hay và nắm bắt thực tế đời sống địa phương để sẵn sàng chuẩn bị các nội dung kỳ họp theo tinh thần “từ sớm, từ xa”. “Từng ĐB HĐND tỉnh phải thể hiện vai trò, trách nhiệm cao trước cử tri, nhân dân và sự phát triển của địa phương, mạnh dạn, bản lĩnh tham gia hoạt động chất vấn, truy vấn, phải thể hiện “đúng việc, tròn vai”, tích cực đề xuất, hiến kế, đóng góp những kế sách hay để Đảng, chính quyền nghiên cứu, đưa vào định hướng, giải pháp lãnh đạo, điều hành, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều cho biết./.

Quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thông tin từ HĐND tỉnh, thời gian qua, cử tri trong tỉnh rất quan tâm đến nhiều vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, nhất là những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, công tác bảo đảm an toàn hầm đất sau khai thác, các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, kéo dài,... Trước ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ngành có liên quan tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp, cam kết mạnh mẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều cho rằng, UBND tỉnh cần tiếp tục cải tiến về cơ chế điều phối, chế độ thông tin, báo cáo và chủ động rà soát, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình của các cơ quan, tổ chức được UBND tỉnh giao giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nghị quyết HĐND tỉnh. Nhất là cần có hình thức xử lý phù hợp với các sở, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng mong muốn cử tri, nhân dân tiếp tục có những ý kiến đóng góp và kiến nghị xác đáng để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải đáp đầy đủ, thỏa đáng, đáp ứng sự mong mỏi và niềm tin của cử tri. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng mong muốn cử tri và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đồng hành, ủng hộ các chủ trương, lợi ích chung về phát triển KT-XH, nhất là công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết