Tiếng Việt | English

15/10/2020 - 09:19

Đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Được báo cáo trước Đại hội kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Sau đó, Đại hội tiến hành thảo luận tại tổ đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tóm tắt tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được:
Ngày sinh: 03/04/1968
Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Trình độ học vấn: Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác:
- Tháng 7/2009 - 5/2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Tháng 5/2010 - 10/2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tháng 11/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tháng 4/2013 - 01/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh
- Tháng 01/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
- Tháng 4/2019 - 14/10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
- Ngày 14/10/2020: Đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết