Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 19:11

Đóng góp văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ

Chiều 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cho ý kiến đóng góp về nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ X, trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, hệ thống chính trị được kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ

Trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, huyện Tân Trụ đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội cho thấy huyện Tân Trụ còn những tồn tại, hạn chế khi chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương,…

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, huyện Tân Trụ đề ra mục tiêu tổng quát: Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khai thác tiềm năng, lợi thế, ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp; tập trung tái cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước hiện đại nền hành chính. Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, 2 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy trình bày phương án nhân sự Đại hội trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đóng góp các nội dung trong văn kiện như chủ đề, khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, các đại biểu phân tích rõ các điểm nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đóng góp ý kiến cho huyện Tân Trụ

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý về về phương án nhân sự, đề nghị huyện quan tâm đánh giá thêm về phương hướng phát triển huyện, các giải pháp về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy hoạch để phát triển công ngiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện cũng như huy động nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới,...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại cuộc làm việc

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị huyện tiếp thu, ghi nhận để rà soát, điều chỉnh từ ngữ, bố cục, kết cấu, chủ đề đại hội, các mục tiêu, chỉ tiêu; nêu bật thành tựu, hạn chế trên từng lĩnh vực; thống nhất giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp điều kiện thực tế địa phương cũng như hoàn chỉnh phương án nhân sự để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 28-30/7 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Dân chủ –  Kỷ cương – Năng động – Phát triển”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết