Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 18:24

Thành phố Tân An 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt

Ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An để đóng góp nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tham dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Xây dựng 5/5 xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới và đã trình Trung ương thẩm định công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo thành phố Tân An báo cáo dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập trung thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đã đề ra. Đến nay, huy động nguồn vốn hơn 5.800 tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế - xã hội, hoàn thành 2 công trình trọng điểm công viên phường 2 và kè kênh vành đai phường 3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đội ngũ cán bộ được quan tâm củng cố, kiện toàn, tinh gọn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Về dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần, phần thứ nhất kết quả thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó, nêu lên được những thành tựu, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; phần thứ hai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, nhận định tình hình, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Các đại biểu đóng góp dự thảo báo cáo chính trị

Tại hội nghị các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tân An, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020, tuy nhiên, đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến như cần quan tâm quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu hiện nay, nhất là hướng tới xây dựng phát triển thành phố Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, tập trung cho công tác quy hoạch, quan tâm hơn hệ thống thoát nước khu vực nội ô thành phố. Các đại biểu thống nhất cao về công tác nhân sự, bảo đảm thực hiện đúng quy định, dự kiến cơ cấu, số lượng hợp lý, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao và biểu dương sự nghiêm túc, khẩn trương của Ban Thường vụ Thành ủy Tân An trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020  2025. Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, thể hiện được kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, chỉ ra được các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, cũng như những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu cần đánh giá rõ nét, sâu hơn về Đề án 02 của Tỉnh ủy, quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố trong nhiệm kỳ qua, Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm cần đánh giá sâu về kết quả, những tồn tại, hạn chế; khắc phục những tồn tại, yếu kém nhất là quản lý quy hoạch, cảnh quan đô thị; cần phát huy kinh nghiệm trong huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế - xã hội; rà soát lại các chỉ tiêu cho phù hợp;…

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29 đến 31/7/2020./.

                                                                                               Văn Đát

Chia sẻ bài viết