Tiếng Việt | English

14/09/2021 - 16:24

Đức Hòa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 14/9, huyện Đức Hòa tổ chức công bố, trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Chủ tịch UBND huyện – Lê Trường Chinh chủ trì và trao các quyết định.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Văn Hưng

Theo đó, ông Huỳnh Văn Hưng - Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (phụ trách) giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hòa. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2021.

Đồng thời, ông Trần Văn Đạt - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách) giữ chức vụ Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Hòa. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15/9/2021.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Đạt

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Nhường giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh trao quyết định cho ông Lê Thanh Nhường

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trong thời gian qua của các cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Chủ tịch UBND huyện bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn những cán bộ này sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết