Tiếng Việt | English

11/08/2022 - 17:47

Đức Huệ cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để định hướng cho phát triển

Chiều 11/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời, huyện xây dựng các Nghị quyết, chương trình, có kế hoạch, lộ trình, phân công thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra thực hiện đạt yêu cầu. Sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu sản lượng hàng năm, chất lượng nông sản ngày càng được chú trọng, một số mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu từng năm.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện còn chậm, việc đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm một số vấn đề tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ chưa kịp thời. Ngoài ra, công tác dự báo quy hoạch chưa mang tính ổn định nhất là định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu góp ý với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ

Tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy – Trần Thanh Phong kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành sớm xem xét giải quyết kiến nghị liên quan đến hỗ trợ hoa màu, cây trồng đối với những khu vực đất công người dân sử dụng lâu năm; xem xét sớm quy hoạch lại việc khai thác hầm đất trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến y tế, nước sinh hoạt, thu gom rác và việc mời gọi đầu tư cho Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh,… cũng được huyện Đức Huệ kiến nghị lãnh đạo tỉnh sớm xem xét giải quyết, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho Đức Huệ phát triển.

Góp ý cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành đề nghị huyện Đức Huệ cần quản lý tốt hơn nữa công tác khai thác hầm đất, quản lý đất công, xác định rõ mục tiêu cụ thể để xây dựng quy hoạch sử dụng đất hiệu quả thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đức Huệ. Ông khẳng định, những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện góp phần chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Đức Huệ.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được cũng cho rằng, mặc dù kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ có bước phát triển nhưng chưa tạo được sự bứt phá rõ nét, chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị, huyện Đức Huệ cần phát huy hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, hành động nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong đó, cần nghiên cứu, xác định rõ tiềm năng và lợi thế của huyện để định hướng cho sự phát triển, xác định phát triển nông nghiệp vẫn là chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của huyện trong tương lai gần, đồng thời tận dụng tối đa ưu thế  thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, dân cư, đô thị và công nghiệp.

Đối với những kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ huyện Đức Huệ để tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện đảm bảo tính cấp thiết, sự phù hợp thực tiễn, lộ trình khả thi và đúng quy định pháp luật./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết