Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 14:22

Giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ

Bác Hồ khẳng định, thanh thiếu niên, nhi đồng là tương lai của dân tộc, là lực lượng xung kích và sáng tạo của cách mạng, là lực lượng dự bị chiến đấu của Đảng, vì lẽ đó, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng của các thế hệ cha anh, của Đảng ta, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đặc biệt là trách nhiệm của mỗi giáo viên trong nhà trường.

Với tinh thần nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của Chỉ thị 42-CT/TW, Đảng ta phải tăng cường tạo điều kiện tối đa để thế hệ trẻ có điều kiện được học tập, lao động và cống hiến, xứng đáng là lực lượng kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hơn lúc nào hết, vai trò cấp ủy, chính quyền, gia đình, nhà trường và xã hội phải tăng cường sự quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng của dân tộc, những giá trị sống tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó, nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động.

Đồng thời, để cho thế hệ trẻ hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp cao quý của Bác Hồ, từ đó, luôn nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần giáo dục nhân cách, truyền thống, nhằm thắp lên trong lòng thế hệ trẻ niềm tự hào và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta; thế hệ trẻ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với quê hương, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão, kiến thức, tư duy năng động, kỹ năng sáng tạo, lạc quan, dám nghĩ, dám làm; biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của quê hương./.

Hoàng Tuân
 

Chia sẻ bài viết