Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 16:22

Góp ý thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu huyện Tân Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị góp ý thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2020-2025

Theo báo cáo của Huyện ủy Tân Hưng, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân trong nhiệm kỳ đạt 6,65%, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện với các giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, huyện có 3 xã đạt xã nông thôn mới và 4 xã hoàn thành các tiêu chí.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Tân Hưng cũng triển khai hoàn thành 2 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng báo cáo nội dung, nhân sự để Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Nghị quyết, huyện Tân Hưng còn 4/21 chỉ tiêu chưa hoàn thành, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Tân Hưng cũng xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội cùng 2 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hưng cũng báo cáo trước hội nghị về phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý đối với nội dung và phương án nhân sự Đại hội Đại biểu huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu khẳng định huyện Tân Hưng là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh. Do đó, trong báo cáo chính trị cũng cần đánh giá sâu hơn về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị huyện xem xét để điều chỉnh tỷ lệ các khu vực trong cơ cấu kinh tế huyện cũng như chỉnh sửa một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh khẳng định nội dung báo cáo chính trị của huyện Tân Hưng tương đối đầy đủ, đánh giá đúng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, việc sắp xếp các nội dung cần điều chỉnh để tạo sự thống nhất, khoa học.

Huyện ủy Tân Hưng cũng cần đánh giá một cách toàn diện hơn về thành tựu đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội để có những định hướng phát triển huyện đúng, sát thực tế nhất là các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hưng cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết