Tiếng Việt | English

09/02/2023 - 16:12

Góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An'  

Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” có chủ đề “Long An: giàu mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn – văn minh; Chính quyền: trong sạch – vững mạnh”.

Chiều 09/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị.

Theo HĐND tỉnh, Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển KT-XH, xây dựng chính quyền, góp phần phát triển tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, tình yêu quê hương, tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho kế hoạch

Trong đó, nội dung hiến kế là các ý tưởng, giải pháp sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người, hướng tới mục tiêu, chủ đề “Long An: giàu mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn – văn minh; Chính quyền: trong sạch – vững mạnh”.

Các ý tưởng, giải pháp hiến kế là các bài viết, công trình, đề tài, đề án, tác phẩm có tính sáng tạo, đột phá, khả thi, hiệu quả. Bên cạnh đó, các hiến kế phải chưa từng được tham gia, đạt giải tại các cuộc thi khác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến để triển khai kế hoạch tổ chức cuộc vận động như cơ cấu giải thưởng, nội dung hiến kế, những quy định về thể loại, hình thức, yêu cầu của sản phẩm hiến kế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông khẳng định, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét cụ thể các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức trước khi chính thức triển khai cuộc vận động để cử tri trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngoài ra, HĐND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng ứng dụng (app) để tập hợp các sản phẩm hiến kế của cử tri, nhân dân.

Dự kiến, cuộc vận động sẽ được tổ chức ngay trong tháng 02/2023, thời gian nhận sản phẩm hiến kế chậm nhất đến ngày 31/10/2023 và cuộc vận động sẽ được tổ chức hàng năm./.

Kiên Định – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết