Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 09:53

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội

Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-10-2015. Trong những ngày này, bên cạnh hưởng ứng các hoạt động chào mừng ĐH, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến các nội dung và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của ĐH, đồng thời mong rằng, ĐH sẽ đề ra các quyết sách chính trị đúng đắn nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế - Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thị Dễ

Hướng đến ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt trong 5 năm qua (2010-2015) trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành Y tế luôn tin tưởng và quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Thời gian qua, ngành Y tế tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn ngành, gắn với các nội dung hoạt động chuyên môn; tổ chức đợt ra quân “Ngày hội ngành Y tế làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” kết hợp hoạt động Về nguồn, với sự tham gia của ngành Y tế 15 huyện, thị xã, thành phố,... Phát huy hiệu quả phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động toàn ngành ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phát huy thành quả có được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, CBCCVC ngành Y tế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự hài lòng của người bệnh và chủ động dự phòng bệnh tật trong cộng đồng,…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trần Hoàng Nhân

Đến thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua. Đến hết năm 2015, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết ĐH (50%); công tác phổ cập giáo dục các bậc học ngày càng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Công trình trọng điểm Trường THPT Chuyên Long An - 1 trong 9 công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2010-2015 thực hiện đúng tiến độ, đưa vào hoạt động từ năm học 2014-2015 và hiện đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ngoài ra, quy mô trường, lớp tiếp tục được mở rộng; cơ sở vật chất đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; trình độ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục nâng cao, đáp ứng được yêu cầu.

Ý thức đầy đủ về việc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo, toàn ngành tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình 37-Ctr/TU, Kế hoạch số 768/KH-UBND của UBND tỉnh và Chương trình hành động của ngành GD&ĐT Long An về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; triển khai các chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển GD&ĐT tỉnh Long An giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030. Tích cực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, khắc phục các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở, chú trọng thanh tra quản lý nhà nước về GD&ĐT. Thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho bậc học mầm non để đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, kiện toàn hội đồng giáo dục các cấp; cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; sắp xếp lại các cơ sở giáo dục một cách chủ động, tích cực;...

CBCCVC, người lao động trong toàn ngành GD&ĐT, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Mai Văn Nhiều

Tôi tâm đắc nhất trong nhiệm kỳ qua là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) qua Nghị quyết 20 và Luật KH&CN (sửa đổi năm 2013), từ đó đã nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vai trò và ý nghĩa động lực then chốt của KH&CN trong phát triển KT-XH phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế. KH&CN đã được đặt đúng vị trí vốn có và phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Đó là, KH&CN đã và đang trở thành nguồn động lực phát triển cho tất cả các ngành, các lĩnh vực từ kinh tế, đến đời sống xã hội, an ninh - quốc phòng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngành KH&CN của tỉnh 5 năm qua đã có những bước tiến rất quan trọng, làm tiền đề khá căn bản cho giai đoạn phát triển đột phá năm 2015-2020. Cơ bản xây dựng được các định hướng phát triển KH&CN cho 5 - 15 năm tới; chuẩn bị khá đồng bộ các cơ chế, chính sách cho phát triển KH&CN trong cả 3 lĩnh vực: Nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp và cải cách hành chính, đào tạo chuyên gia khoa học-kỹ thuật và bao gồm các thành phần kinh tế,…

Điều chúng tôi tâm đắc là: Xây dựng cho tỉnh một thương hiệu để hội tụ, thu hút đội ngũ trí thức tham gia phát triển KH&CN của tỉnh. Trong đó, Vườn ươm Công nghệ Sinh học Đồng Tháp Mười chính là hạt nhân để thu hút nhân tài và tạo đột phá về việc đóng góp của KH&CN vào phát triển KT-XH trong giai đoạn tới./.

Lê Cánh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết