Tiếng Việt | English

12/06/2017 - 14:24

Hàng loạt nội dung vào chương trình giám sát tối cao

Trong phiên họp toàn thể sáng 12/6, với 88,8% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Ảnh: quochoi.vn

Theo Nghị quyết, năm 2018, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung cụ thể như sau:

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; báo cáo của UBTVQH về việc thực hiện kiến nghị giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có); báo cáo về kết quả giám sát vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các UBTVQH do UBTVQH lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có); báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4.

Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội xem xét các báo cáo: Công tác năm 2018 của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội...

Theo chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết