Tiếng Việt | English

20/11/2020 - 20:17

HĐND tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ họp lệ cuối năm 2020

Chiều 20/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 24 (kỳ họp lệ cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh họp rà soát nội dung, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 24

Dự kiến, kỳ họp thứ 24 (kỳ họp lệ cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ được tổ chức trong 2 ngày 07 và 08/12/2020, thông qua rất nhiều nội dung quan trọng gồm 65 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận xem xét về tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021-2025; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2021; kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét ban hành các nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức năm 2021 và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư Đường tỉnh 830E; trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thủ Thừa; trụ sở Huyện ủy Tân Thạnh; hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh giai đoạn 1; kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh giai đoạn 1;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan phải làm tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình đúng thời gian quy định, bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết