Tiếng Việt | English

05/10/2020 - 15:08

HĐND tỉnh Long An họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lệ cuối năm 2020

Sáng 05/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX.

Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp lệ cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09/12/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình đúng theo tiến độ

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả giám sát chuyên đề “Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh”; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh các báo cáo về tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 21; kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; kết quả thực hiện hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021; giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét ban hành các nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước 5 năm 2021-2025; chính sách khuyến khích doanh nghiệp  đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng vốn ngân sách địa phương; cập nhật danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); Đề án Phát triển trường THPT hoạt động theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2021-2025; phê duyệt biên chế công chức, viên chức năm 2021;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu, UBND tỉnh, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết