Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 17:15

HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo 3 mức: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp" được HĐND tỉnh Long An công bố chiều 01/12.

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Theo đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nghị quyết số 96 của Quốc hội, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm và khách quan.

Kết quả lấy phiếu giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

“HĐND tỉnh đề nghị, những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết