Tiếng Việt | English

07/06/2024 - 13:46

HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh  

Sáng 07/6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác lập và quản lý đầu tư công tại UBND tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn, hàng năm bảo đảm; công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán bảo đảm quy trình, đáp ứng yêu cầu khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công hàng năm và giai đoạn. 

Đồng thời, công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình, dự án từng bước được nâng cao; hoạt động giám sát, thanh tra quản lý vốn đầu tư công ngày càng được tăng cường. Trong quá trình quản lý dự án, đơn vị luôn thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, thường xuyên cập nhật, áp dụng các quy định mới ban hành. 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng vốn ngân sách được HĐND tỉnh giao là 26.592,958 tỉ đồng; trong đó, cấp tỉnh quản lý 16.687,672 tỉ đồng và phân bổ 16.133,204 tỉ đồng cho 184 dự án cấp tỉnh quản lý, 544,468 tỉ đồng hỗ trợ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chương trình theo quy định của Trung ương và chủ trương của tỉnh. 

Sau gần 3 năm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ 9.416,320 tỉ đồng cho 144/184 dự án, đạt 58,36% so với dự kiến trung hạn. Trong quá trình điều hành phát triển KT-XH của địa phương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh 3 lần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án vẫn còn những hạn chế, vướng mắc về việc lập, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công của một số ngành chưa đáp ứng nhu cầu, tính dự báo còn thấp, chủ yếu do phát sinh thêm quy mô, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; các dự án của ngành Nông nghiệp chưa được bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Đồng thời, tỷ lệ tiết kiệm qua công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thấp so với mức yêu cầu chỉ định thầu, giao thầu tối thiểu là 5%; tiến độ triển khai, thực hiện công trình, dự án còn chậm so với chủ trương được cấp thẩm quyền phê duyệt;….

Các thành viên trong đoàn có những ý kiến, đóng góp tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, các thành viên trong đoàn đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác giám sát, thanh, quyết toán; cần nghiên cứu tích luỹ nhu cầu đầu tư; công tác đánh giá năng lực thực hiện các ban thực hiện nhiệm vụ để rút kinh nghiệm;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ về việc chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời, giải đáp các vấn đề thắc mắc mà các thành viên trong đoàn đề ra và bổ sung các nội dung vào báo cáo theo đúng yêu cầu của đoàn giám sát.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại cuộc giám sát

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đánh giá cao về công tác điều hành, quản lý đầu tư công, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ vẫn còn hạn chế như công tác chuẩn bị đầu tư công còn chưa tốt; phân bổ vốn đầu tư chưa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội; Luật Đầu tư công hiện nay có một số quy định chưa đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn trong quản lý cho địa phương; năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về đầu tư công; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực chưa được chủ đầu tư quan tâm,…

Ông Mai Văn Nhiều đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư cần bảo đảm sự hài hòa; nâng cao hơn nữa chất lượng lập dự án đầu tư; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn các ngành, địa phương, chủ đầu tư việc bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư. 

Đồng thời, UBND tỉnh cần có chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, cộng đồng để bảo đảm tiến độ triển khai, thực hiện công trình, dự án; chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư chủ động lập hồ sơ thanh, quyết toán dự án, không để dồn vào thời điểm cuối năm,…/.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết