Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 16:47

HĐND tỉnh giám sát việc quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công tại thị xã Kiến Tường

Ngày 10/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An về công tác quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại UBND thị xã Kiến Tường.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ và các phòng, ban chuyên môn của thị xã tiếp, làm việc với Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Kiến Tường về việc quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công

Thời gian qua, công tác quản lý đất công được UBND thị xã Kiến Tường quan tâm, triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất do nhà nước quản lý, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Trên địa bàn hiện có 932 thửa đất công, với tổng diện tích trên 400ha; đã tổ chức đo đạc, cắm mốc hơn 90% các thửa và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công theo quy định. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt những kết quả nhất định, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư các công trình trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở trình UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác quản lý quỹ đất công trên địa bàn thị xã có lúc chưa chặt chẽ, việc phát hiện và xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai có lúc chưa kịp thời, chưa nghiêm. Các trường hợp lấn, chiếm sử dụng đất công chưa xử lý dứt điểm còn kéo dài qua nhiều thời kỳ. Hiện có 133 thửa đất bị lấn, chiếm, với diện tích là 47ha, việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong đấu giá quyền sử dụng đất công, có một số đối tượng “cò mồi” tham gia đấu giá thỏa thuận giá trước buổi đấu giá từ đó làm thất thu ngân sách Nhà nước. Công tác xác định giá khởi điểm có lúc chưa sát với giá thị trường, do thị trường bất động sản thường xuyên biến động. Việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo về đất công có mặt còn hạn chế, kéo dài.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều gợi mở và đề nghị UBND thị xã Kiến Tường cần xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đất công đúng quy định pháp luật, phù hợp điều kiện cụ thể của thị xã. Trong đó xác định rõ phần đất nào sẽ dành cho đầu tư các công trình công cộng; phần đất nào sẽ giao đất, cho thuê đất để cá nhân, tổ chức sử dụng đúng mục đích, định hướng theo quy hoạch. Thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ, đo đạc, cập nhật bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công theo quy định.

Ông Mai Văn Nhiều cũng đề nghị thị xã hạn chế việc đấu giá đất công theo lô nền nhỏ lẻ, mất nhiều thời gian, mà tập trung đấu giá theo quy hoạch khu đất lớn gắn với việc xây dựng đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười. Xây dựng phương án đấu giá đất công chặt chẽ, xác định giá khởi điểm sát thực tế, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá đúng quy định pháp luật, nhất là phải bám sát Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

Đồng thời cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các sai sót ngay từ đầu quá trình quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công; tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các kết luận thanh tra về đất đai trên địa bàn; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai, trong đó có đất công; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý đất đai./.

Hoàng Trà

Chia sẻ bài viết