Tiếng Việt | English

08/03/2017 - 17:52

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả

Sáng ngày 08/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/12/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là NQ 05-NQ/TU).


Đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương-Lê Kim Phượng; các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; trưởng Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố.

Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai, quán triệt NQ 05-NQ/TU được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng các giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là việc cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tế và điều kiện địa phương.

Qua 10 năm thực hiện, tổ chức và hoạt động của MTTQ, đoàn thể cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các ấp, khu phố trong tỉnh có chi hội, chi đoàn, ban công tác mặt trận theo hệ thống của từng tổ chức. Phần lớn cán bộ MTTQ, đoàn thể cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng trao tặng bằng khen cho đại diện tập thể đạt thành tích

Phát biểu tham luận về công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp trong phối hợp, tạo điều kiện cho MTTQ, đoàn thể thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng đánh giá: Qua các nội dung phối hợp, hoạt động giám sát của MTTQ và đoàn thể các cấp từng bước được nâng lên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, ổn định trật tự, an toàn xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo đối với hoạt động của mặt trận, đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mặt trận, đoàn thể cấp xã kịp thời tham mưu cấp ủy về chủ trương, chính sách đối với cán bộ; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của mặt trận, đoàn thể cấp xã; tập trung nâng dần tỷ lệ chi đoàn, chi hội chủ động sinh hoạt và tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt theo điều lệ,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương-Lê Kim Phượng cho rằng, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cơ sở cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng chất lượng, nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng,… Các địa phương nên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở, đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp,… nhằm thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Văn Được trao tặng bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt NQ 05-NQ/TU

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích thực hiện tốt NQ 05-NQ/TU giai đoạn 2006 – 2016./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết