Tiếng Việt | English

19/10/2021 - 16:04

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Ngày 19/10, Cụm thi đua số 2, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến truyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Khối.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Nguyễn Văn Lâm giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 với 07 chương, 41 điều (tăng 1 chương và 5 điều so với Luật Thanh niên năm 2005) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Tại hội nghị, ĐVTN đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020. Ngoài ra, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận, thống nhất việc áp dụng quy định pháp luật trong công tác thanh niên.  

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên;…

Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Hội nghị trực tuyến truyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Đồng thời, giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, qua đó, tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành của ĐVTN trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết