Tiếng Việt | English

26/06/2020 - 20:23

Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ di cư năm 2020

Ngày 26/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An (LHPNVN)tổ chức Hội thảo “Hội LHPNVN với giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ di cư” với gần 300 đại biểu gồm cán bộ Hội LHPN các cấp và đại diện các ban, ngành tỉnh dự.

Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ di cư năm 2020

Các đại biểu tập trung chia sẻ, trình bày thực trạng, tìm giải pháp đối với các vấn đề về tình hình phụ nữ đi làm ăn xa, dự báo xu hướng thời gian tới và nêu những khó khăn thách thức đối với phụ nữ khi làm ăn xa và công tác quản lý phụ nữ di cư, nhập cư.

Một số nội dung được các đơn vị trình bày tại hội thảo như vai trò của Công đoàn trong việc tìm hiểu, nắm bắt tư tưởng, đời sống của nữ công đoàn viên làm việc trong các khu, cụm công nghiệp là người di cư từ nơi khác đến Long An của đơn vị Liên đoàn Lao động tỉnh; những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý phụ nữ, trẻ em Việt kiều Campuchia di cư tự do về địa phương và công tác phối hợp với Hội LHPN thị xã quản lý, tập hợp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em Việt kiều Campuchia di cư tự do, giải pháp phối hợp trong thời gian tới của đơn vị Công an thị xã Kiến Tường,…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, Hội LHPNVN tỉnh sẽ cụ thể hóa chỉ tiêu và đưa vào nội dung, chỉ tiêu thi đua công tác Hội cho địa phương thực hiện. Hàng năm, Hội LHPN các cấp kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện lồng ghép với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Phối hợp ngành công an thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu về phụ nữ di cư đến để có những giải pháp tập hợp phù hợp. Các cấp Hội LHPNVN đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng các buổi sinh hoạt. Tập trung hỗ trợ vốn, kiến thức, dạy nghề, giới thiệu việc làm để phụ nữ di cư đến tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống,…/.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết