Tiếng Việt | English

29/03/2024 - 14:30

Hội thảo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động gắn với Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023-2035, định hướng đến năm 2030  

Ngày 29/3, tại Trường Cao đẳng Long An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức Hội thảo thẩm định phiếu điều tra về xây dựng Đề án Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động gắn với Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023-2035, định hướng đến năm 2030”.

Tham dự có PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chủ nhiệm Đề án, chủ trì Hội thảo; Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh. 

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trình bày về các nội dung trong việc khảo sát, triển khai, thực hiện đề án

Để có cơ sở cho việc xây dựng đề án cần xác định thực trạng về chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh, chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định công tác nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động; xác định số lượng, cơ cấu ngành nghề của người lao động đang thất nghiệp và nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm;…

Các đại biểu phát biểu ý kiến, góp ý tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đưa ra các ý kiến, góp ý nhằm góp phần thực hiện hiệu quả trong xây dựng Đề án như xem xét hình thức khảo sát trực tuyến, đề nghị bỏ thông tin cá nhân; nghiên cứu đưa thêm một số nội dung về nhà ở xã hội cho phù hợp; phiếu khảo sát doanh nghiệp chưa có ngành nghề cụ thể thương mại, dịch vụ; khảo sát nguồn lao động đang làm việc và chưa có việc làm,...

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh cho biết  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì phối hợp  Trường Cao đẳng Long An khảo sát doanh nghiệp và thống nhất tặng phiếu cho người lao động. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chủ nhiệm Đề án, phát biểu tại hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tiếp thu những ý kiến, góp ý của các đại biểu. Đồng thời, qua buổi hội thảo sẽ thống nhất và đưa ra những phương án khảo sát để phù hợp, bảo đảm đề án được triển khai, thực hiện hiệu quả. 

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp cho người lao động để giải quyết việc làm, duy trì việc làm; góp phần phát triển nguồn nhân lực tỉnh đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Đồng thời, phát triển nhà ở xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hoà với lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm nhu cầu an sinh xã hội./.

Thu Thảo 

Chia sẻ bài viết