Tiếng Việt | English

11/10/2015 - 08:47

Hôm nay (11/10), bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hôm nay (11/10), Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc và bế mạc theo Chương trình.

Trước đó, sáng 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khoá XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khoá XI.

Buổi chiều 9/10, Trung ương làm việc tại tổ nghiên cứu Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số báo cáo quan trọng khác./.


PV/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết