Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:28

Họp mặt đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Long An

Ngày 17/11/2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An.