Tiếng Việt | English

09/05/2019 - 19:25

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều 09/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tân An cùng 177 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong thành phố dự Đại hội.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam TP.Tân An nhiệm kỳ 2014 – 2019 cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng theo tinh thần tích cực học tập, nỗ lực làm theo; nhiều tấm gương sáng được cộng đồng tôn vinh, nhân rộng. Các chính sách an sinh xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy hoàn thành chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam thành phố củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động; phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;… được đông đảo nhân dân thành phố hưởng ứng. Tiêu biểu có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “TP.Tân An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;… xuất hiện nhiều mô hình hay, cá nhân được tuyên dương, ghi nhận.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam TP.Tân An các cấp chăm lo công tác an sinh xã hội

Giai đoạn 2014 - 2019, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố,… tạo thêm nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ điều trị bệnh, cấp học bổng - học phẩm cho học sinh nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống,…Mặt trận - đoàn thể phối hợp đăng ký và thực hiện 1 công trình, 7 phần việc; 14 xã, phường đăng ký 22 công trình, 34 phần việc.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam thành phố chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh tình hình nhân dân; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy với nhân dân xã Hướng Thọ Phú, Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn và Nhơn Thạnh Trung. Kết quả hòa giải thành trên 85%;…

Đại hội thảo luận đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An, dự thảo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2014 - 2019), Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi bổ sung; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội thành phố, tỉnh và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi bổ sung.

Ngày 10/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc Đại hội./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết