Tiếng Việt | English

03/01/2017 - 16:09

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân: Năm qua, đất nước đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp

Sáng 3/1, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham dự.

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII)
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm qua, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai công việc. Các cấp ủy Đảng ngày càng quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức và các hoạt động của Mặt trận. Cơ chế, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các thành viên mang lại hiệu quả thực chất hơn. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, công tác giám sát của Mặt trận đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên quan tâm. Công tác thăm hỏi, chăm lo và nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức rộng khắp, sinh động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong năm 2016, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, trong năm qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, tình hình quốc tế diễn biến nhiều phức tạp nhưng đất nước đã đạt được những kết quả đáng trận trọng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, thời tiết bất lợi nhưng những kết quả trên là hết sức đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Hội nghị đoàn chủ tịch diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Đó là đánh giá thực chất 2 năm triển khai công tác Mặt trận toàn quốc sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ VIII. Đây là cơ sở để hoạch định nội dung hoạt động của Mặt trận trong 3 năm còn lại. Chúng ta kết thúc năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện 3 năm vai trò Mặt trận trong giám sát, phản biện theo quy chế giám sát phản biện mà Bộ Chính trị thông qua cũng như Hiến pháp 2013. Đặc biệt, hội nghị diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai mạnh mẽ các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ XII, trong đó có nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ./.

Thanh Tùng/VOV – ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết