Tiếng Việt | English

23/09/2022 - 12:26

Khẩn trương hoàn thành đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong theo đúng tinh thần và kế hoạch đề ra.

Các biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm đất khai thác xong được địa phương chú trọng, thực hiện

Việc đóng cửa các hầm mỏ chậm tiến độ

Trước đây, theo chủ trương san lấp cụm, tuyến dân cư vượt lũ nên lượng đất khai thác phục vụ công việc tương đối lớn. Điều này tạo ra rất nhiều hầm đất trên địa bàn khi hoàn thành, kết thúc việc san lấp. Tỉnh, ngành chức năng, địa phương quan tâm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này. Một số hầm đất khai thác xong được rào chắn, trồng cây xanh, gắn biển cảnh báo,... nhằm bảo đảm an toàn trong khu vực. Mặc dù vậy, công tác đóng cửa mỏ, quản lý các hầm đất đã khai thác trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Một số nơi chưa thực sự quan tâm tới công tác này gây chậm trễ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa đến an toàn của người dân sinh sống trong khu vực.

Để giải quyết các thực trạng trên, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đóng cửa mỏ tất cả các hầm đất khai thác xong trên địa bàn theo Quyết định số 351/QĐ-UBND, ngày 5/02/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, tất cả các hầm đất đã khai thác xong phải được thống kê đầy đủ, xác định đúng diện tích; phải lập hồ sơ đóng cửa mỏ, thu hồi và bàn giao địa phương quản lý theo đúng quy định hiện hành, không để lãng phí tài nguyên đất đai; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực xung quanh hầm đất, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân trong khu vực. Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên khu vực hầm đất đã khai thác xong, hạn chế thấp nhất phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; kịp thời đưa quỹ đất mặt nước vào khai thác để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc phối, kết hợp thực hiện đóng cửa mỏ hầm đất; quá trình thực hiện phải chặt chẽ, đồng bộ từ sở, ngành tỉnh cho đến địa phương, làm tiền đề phục vụ phát triển KT - XH địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai, thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, đến nay, theo đánh giá của tỉnh, việc thực hiện còn rất chậm và chưa hoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể: Còn 188 hầm đất chưa hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập thủ tục đóng cửa mỏ; chưa xây dựng phương án đấu giá đất mặt nước đối với các trường hợp đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước; chậm đề xuất danh sách hầm đất để đấu giá cho thuê đất mặt nước;... dẫn đến công tác quản lý hầm đất tại các địa phương chưa thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 351/QĐ-UBND, ngày 05/02/2020.

Tính đến nay, tỉnh thu hồi và chỉnh lý về đất đai 441 hầm đất (707ha); các hầm đất còn lại đang được các địa phương tiếp tục thực hiện chỉnh lý đất đai và thu hồi đất. Các địa phương tập trung đo đạc xác định mốc ranh làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá đất mặt nước, có 2/10 huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gồm: Huyện Tân Thạnh với 10 hầm đất, diện tích khoảng 34ha (Văn bản số 7793/UBND-KTTC, ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh); huyện Thủ Thừa với 4 hầm đất, diện tích khoảng 11ha (Văn bản số 12069/UBND-KTTC, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh).

Tập trung thực hiện

Thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên, huyện Vĩnh Hưng tổ chức rà soát, kiểm tra để triển khai, thực hiện đóng cửa mỏ hầm đất. Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Hưng, địa phương đang tích cực phối hợp Sở TN&MT tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ hầm đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên địa bàn huyện có 85 hầm đất đã khai thác xong từ rất lâu, tổng diện tích 140ha, phân bố đều tại các địa phương của huyện. Các hầm đất này trước đây phục vụ khai thác đất làm cụm, tuyến, khu dân cư và hầu hết không được cấp phép.

Trưởng phòng TN&MT thị xã Kiến Tường - Huỳnh Thanh Tâm cho biết: Hiện nay, địa phương phối hợp chặt chẽ các sở, ngành tỉnh để tập trung thực hiện việc đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong; hỗ trợ các xã, phường biển báo để cảnh báo, một số cửa mỏ có trồng cây để che chắn, bảo vệ. Thị xã thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân không bơi lội, tắm giặt gần hầm khai thác đất, trồng cây, làm hàng rào che chắn để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Hiện nay, trên địa bàn có 67 hầm đất đã khai thác xong, trong đó có 8 hầm đất khai thác có phép, 59 hầm khai thác không phép. Các hầm đất chủ yếu phục vụ công trình san lấp cụm, tuyến dân cư vượt lũ vào năm 2002-2003 theo chủ trương chung. Trong 59 hầm đất khai thác không phép, gồm 17 hầm khai thác là đất công, hiện do nhà nước quản lý; 42 hầm khai thác trên đất của dân, thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân. Thị xã đã có quyết định thu hồi và giao cho UBND các xã, phường quản lý. Các hầm đất chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tưới, tiêu vào mùa khô, địa phương cũng xin ý kiến để kêu gọi đầu tư vào các hầm đất để tạo nguồn thu ngân sách.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở tập trung phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện nay, công tác phối hợp rà soát, thống kê, phân loại các hầm đất trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để thực hiện thủ tục chỉnh lý đất đai; kiểm tra hiện trạng hầm đất đang quản lý trên địa bàn; xây dựng kế hoạch vận động người sử dụng đất thực hiện giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định;... cơ bản hoàn thành.

Một số địa phương đo đạc xác định mốc ranh để làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá mặt nước. Tuy nhiên, việc thực hiện đóng cửa mỏ vẫn còn gặp một số khó khăn và chậm tiến độ so với yêu cầu. Sở TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ UBND cấp huyện để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đóng cửa hầm đất theo tiến độ của UBND tỉnh giao.

Theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn chuyên môn để UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện theo quy định. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, xác định phương án đấu giá đất mặt nước tại các hầm đất mà UBND cấp huyện đề xuất để kịp thời trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện./.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đóng cửa mỏ và đấu giá cho thuê đất mặt nước tại các hầm đất đã khai thác xong theo kế hoạch, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5836/UBND-KTTC, ngày 29/6/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đóng cửa mỏ và đấu giá đất cho thuê mặt nước tại các hầm đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp huyện tập trung thực hiện ngay các nội dung để hoàn thành đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong để bàn giao địa phương quản lý. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/11/2022.

Thứ nhất, đối với các hầm đất chưa hoàn thành đóng cửa mỏ: Giao UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4844/UBND-KTTC, ngày 12/8/2020 và hướng dẫn của Sở TN&MT tại Văn bản số 1378/STNMT-TN, ngày 20/3/2020. UBND cấp huyện phải xác định công tác đóng cửa mỏ các hầm đất theo Quyết định số 351/QĐ-UBND, ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của địa phương để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất đến ngày 30/11/2022.

Thứ hai, đối với các hầm đất đã hoàn thành đóng cửa mỏ: Giao UBND cấp huyện thực hiện ngay việc đo đạc xác định diện tích, cắm mốc ranh cụ thể, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các hầm đất gắn với yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương; lập danh sách đề xuất đấu giá cho thuê đất mặt nước đối với các hầm đất trên theo đúng quy định để tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước, tránh lãnh phí tài sản công; UBND cấp huyện phải đảm bảo “đất sạch” tại các hầm đất trước khi đề xuất cho chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất đến ngày 30/11/2022.

Thứ ba, đối với các hầm đất đã được UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước: Giao UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án đấu giá và các thủ tục tiếp theo để tổ chức triển khai đấu giá cho thuê đất mặt nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4844/UBND-KTTC, ngày 12/8/2020 và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất đến ngày 30/11/2022. Trường hợp chậm tiến độ hoàn thành các nội dung trên, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý hầm đất trên địa bàn, nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và an toàn của người dân xung quanh khu vực hầm đất thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết