Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 16:08

Kiến Tường: Cần quan tâm phát triển công nghiệp và kinh tế biên mậu

Sáng 21/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường để đóng góp nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đề nghị lãnh đạo thị xã Kiến Tường tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tạo sự đồng thuận xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 24 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, thị xã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu (trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Nổi bật, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 15,8% (nghị quyết 12%); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 10,9%/năm (nghị quyết 8,2%); cuối năm 2019, toàn thị xã chỉ còn 311 hộ nghèo, giảm 144 hộ so với đầu nhiệm kỳ;…

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì ở mức cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị xã đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các quy định của Đảng về nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thị xã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển đô thị. Thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng phát triển nhanh. Sản xuất nông nghiệp ổn định theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Hiện tại, thị xã có 8/8 xã, phường được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 5/5 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thị ủy, phát triển KT-XH chưa tương xứng tiềm năng, vị thế của thị xã. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư còn khó khăn. Đầu ra nông sản không ổn định. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xử lý rác thải, quản lý đô thị có mặt còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,…

Bên cạnh thương mại - dịch vụ và nông nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thị xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Qua xem xét dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp để thu hút lao động đến làm việc. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, thị xã cần xác định những giải pháp cụ thể, khả thi hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biên mậu, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, cần bám sát các chỉ tiêu của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu của thị xã cho phù hợp như chỉ tiêu về xây dựng Đảng, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu thị xã chú ý đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là khu vực biên giới và công tác đối ngoại. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; tăng cường tuyên truyền, vận động, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá rõ hơn tác động của kinh tế hợp tác, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp chất lượng cao, có hợp tác sản xuất gắn với liên kết “4 nhà”; tăng cường chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy hoạch; quan tâm đào tạo nghề cho lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07/8./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích