Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 14:33

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: “Không ép thời gian để đảm bảo chất lượng“

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khoảng 31 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/11/2015.

Kỳ họp có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội để góp phần hoàn thành cơ bản việc sửa đổi khung pháp lý về hoạt động tư pháp; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ xã hội, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, của công dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Không nên o ép về thời gian mà ảnh hưởng đến chất lượng. Kỳ họp Quốc hội là kỳ họp của đất nước, công việc đất nước cần thì phải họp. Các luật về hình sự, dân sự sửa đổi nếu không đủ thời gian để thảo luận không kỹ thì gút kiểu gì, việc này rất hệ trọng”.

Phiên họp 41 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đối với 17 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 15 dự án luật tại phiên họp thứ 40, trong đó có 8 dự án luật được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các dự án còn lại đang được tích cực hoàn thiện để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 11 dự án luật.

Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong đó bao gồm cả việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm); các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 cũng sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp này.

Liên quan vấn đề giám sát, Quốc hội xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Trên cơ sở đó các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn những về các vấn đề còn quan tâm.

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

Một nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 10 là các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nội dung này sẽ được thảo luận ở Đoàn đại biểu, sau đó tổng hợp báo cáo.

Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; phê chuẩn Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp..../.

Ngọc Thành/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết